Петслојна или трислојна линија за производство на истегнување со голема брзина